Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Read Work
Հեղինակ` Ս. Պողոսյան, Արմեն Ասրյան, Խ. Ստեփանյան, Է. Հովհաննիսյան Կարդացել են 8828
Հայոց Պատմություն
տերերից` թագավորից կամ նախարարներից, ստանում էին «պարգեւական» տիրույթներ` զինվորական եւ վարչական ծառայություններ կատարելու պայմանադրությամբ:
Նախարարները ժառանգաբար արքունիքում զբաղեցնում էին իրենց հատկացված «գահերը» կամ «բարձերը», որոնց աստիճանները կամ տեղերը, ըստ նրանց ռազմական եւ տնտեսական հզորության, վավերացվում էին «Գահնամակ» կոչվող հատուկ արքունի հրովարտակով: Բդեշխները ավելի բարձր էին, քան մյուս նախարարները եւ «Գահնամակում» նրանց չէին հաշվառում:
Հայոց արքան երկիրը կառավարում էր արքունի գործակալությունների միջոցով: Գործակալական պաշտոնները վարում էին նախարարները, հիմնականում` ժառանգաբար, սերնդե սերունդ փոխանցելով իրենց հմտությունները: Արշակունյաց թագավորության ժամանակաշրջանում կարեւոր դերակատարություն ունեին հետեւյալ գործակալությունները.
1. Հազարապետություն գործակալությունը ղեկավարում էր երկրի տնտեսական կյանքը` հարկագանձումներն ու եկամուտների բաշխումը, շինարարական աշխատանքները եւ այլն: Հազարապետի պաշտոնը տարբեր ժամանակներում վարել են Գնունի եւ Ամատունի տոհմերի ներկայացուցիչները:
2. Մեծ դատավարություն գործակալությունը ղեկավարել է դատական ատյանները, ընդունել հասարակական կյանքը կարգավորող օրենքներ ու կանոններ, հետեւել դրանց կենսագործմանը, մեծ դատավորը այդ գործերում համարվել թագավորի առաջին խորհրդականը: Մեծ դատավարության գործակալությունը Հայոց քրմապետի, իսկ 301թ.-ից` Հայոց կաթողիկոսի մենաշնորհն էր:
3. Սպարապետություն գործակալությունը ղեկավարում էր երկրի ռազմական ուժերը: Սպարապետը հայկական բանակի հրամանատարն էր: Այս գործակալությունը ժառանգաբար վարում էին Մամիկոնյան նախարարական տան ներկայացուցիչները:
4. Թագադիր ասպետություն գործակալությունը ղեկավարում էր նորընծա արքայի թագադրման, արքունի արարողությունների, օտարերկրյա դեսպանների ընդունելության գործը: Թագադիր ասպետի պաշտոնը ժառանգաբար վարում էին Բագրատունիները, որոնց նաեւ կոչում էին «Ասպետունի»:
5. Մաղխազություն գործակալությունը գլխավորում էր արքունի պահակազորը եւ թիկնազորը, հոգում թագավորի եւ նրա ընտանիքի պաշտպանությունը: Մաղխազի պաշտոնը ժառանգաբար վարում էին Խորխոռունիները, որի համար էլ այդ տոհմի անդամները հաճախ կոչվում էին «Մաղխազունի»:
6. Մարդպետություն գործակալությունը հսկում էր թագավորի ապարանքը, կանանոցը, բերդերն ու ամրոցները, ղեկավարում արքունի տնտեսությունը, կալվածները, եկամուտներն ու գանձերը: Մարդպետն էր զբաղվում արքայազունների դաստիարակությանբ, թագավորի առաջին խորհրդականն էր եւ մեծարվում էր «Հայր» պատվանունով: Նա գլխավորում «մարդպետական» կամ «սեպհական» կոչվող հեծելագունդը, որը կազմվում էր նախարարների ավագ որդիներից:
7. Սենեկապետություն գործակալությունը ղեկավարում էր պետական գրագրությունները: Սենեկապետը համարվում արքունի դիվանի քարտուղարը, դպրապետը եւ կնքապահը: Արքայի հանձնարարությամբ այդ պաշտոնը վարում էին հավատարիմ, գրագետ եւ օտար լեզուների տիրապետող ազնվականները:
Գոյություն ունեին նաեւ բազմաթիվ մանր գործակալություններ ու արքունի պաշտոններ:
Արշակունյաց Հայաստանում զինված ուժերը համալրվում էին արքունի եւ նախարարական զորամիավորումներով: Հայկական հեծելազորը` այրուձին, ըստ մեզ հասած «Զորանամակ» կոչվող արքունի հրովարտակի կազմված էր 124.000 մարտիկներից: Արքունի հեծելագունդը կազմված էր 40.000 հեծյալից, իսկ 86 նախարարություններ տրամադրում էին 84.000 հեծյալ:
«Զորանամակով» սահմանված էր յուրաքանչյուր նախարարի հեծելազորի թիվը, որը ըստ նրա հզորության հասնում էր 50-ից մինչեւ մի քանի հազար զինվորի: Յուրաքանչյուր զորամաս մարտադաշտ

Մուտք

UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania