Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Հեղինակներ
Խմբագիրներ
Ղեկավարներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Հեղինակներ
    Լեւոն Գրիգորյան
Երկիր` Հայաստան
Քաղաք` Գյումրի
Հասցե`
Հեռախոս`
Ֆաքս`
Էլ.փոստ  
Ինտերնետային Կայք`
Հեղինակի մասին
Լեւոն Գրիգորյանի երկու ստեղծագործություններն էլ /,,Բոխուտի թաղը,, վիպակը — ,,Դառն ու քաղցր հուշերից,, պատմվածքը/ կարդացվում է մեկ շնչով: Հերոսների` աշակերտների աշխարհընկալման եւ գործողությունների միջոցով հեղինակը հանգամանալից վերլուծության է ենթարկում մեր ազգի գլխով անցած, բայց այսօրվա պատանուն անծանոթ հասարակական ‎ֆորմացիայի բարքերն ու կենցաղը: Նուրբ եւ խորն են հեղինակի դիտարկումները: Նա լավ է ճանաչում դեռահասին, թափանցել է նրա հոգու ամենաթաքուն խորքերը, կերտել կերպարներ, որոնք հագեցած են պատանու հոգեբանության ճշմարտացի արտացոլմամբ: Կարծում ենք նման ստեղծագործությունները շատ են պակասում այսօրվա ընթերցող պատանուն: ,,Բոխուտի թաղը,, վիպակը ճանաչողական մեծ արժեք ունի անգամ տարեց ընթերցողների համար: Ս. Վարդանյան Մ. Մելքոնյան Ա. Քիշոյան Վ. Իսրաելյան Ս. Թադ—ոսյան
Կայքում ներկայացված ստեղծագործությունների ցանկ
Բոխուտի թաղը Կարդալ Քննարկել

Մուտքագրված է` 1 January, 1970 թ.

Գտնել
Հեղինակներ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania