Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
Էջեր [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Անվանում Կարդալ / Քննարկել Տարի Կարդացել / Արձագանքել են
Հին եւ Նոր Խարբերդ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
1966
Հինգերորդ կյանքս
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2007
Հիշողության արժանահավատությունը եւ հայերի եղեռնի պատմականությունը բացառում են քաղաքական հարմարությունը եւ նպատակահարմարությունը (ռուս.)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ԴՐՎԱԾՔԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
Ձայնիս խորհուրդը
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2006
Ձյունը
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2014
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԷԹՆԻԿ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ 1800-1835ԹԹ. ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
Ղարաբաղյան հակամարտություն (միջազգային-իրավական բնույթը եւ ղեկավարման ուղիները) (ռուս.)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԷ, ԿՈՄԵՆՍԿԻՆ ԷԼ ՆՐԱ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ ՉԷ Կարդալ
Քննարկել
2015
Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի հիմնարար մոտեցումները եւ այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
ՄԵՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԻՆ ՊԱՐՏԱԴՐՎԱ Ծ «ԱՅՐԵՔՍ»-Ի ՀՈՎԱՆԱՎՈՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ, ԴՊՐՈՑԱՎՆԱՍ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
Մեծ Բրիտանիան եւ հայերի եղեռնի նյութական պատասխանատվության հարցը (ռուս.)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
Մենախոսություն
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2007
Մի քանի րոպե մարդկանց մեջ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2013
Նամակ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2013
ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻ ԴՐՎԱԾՔՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ Ղ. ԱԼԻՇԱՆԻ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
Պատմություն պատմության մեջ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2007
Պոչատ աղվեսը
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
0
Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003

Ձեզ հետաքրքրող ստեղծագործությունն ավելի արագ գտնելու համար փնտրման պատուհանում կարող եք գրել այդ ստեղծագործության անվանումը (անվան մի մասը), կամ հեղինակի անունը:

էջում զետեղված ստեղծագործությունների վերաբերյալ Ձեր կարծիքը, գրախոսությունները, առաջարկությունները հայտնելու համար Դուք կարող եք գրել մեզ` books@nt.am հասցեով:

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania