Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
Էջեր [ 1 ]
Անվանում Կարդալ / Քննարկել Տարի Կարդացել / Արձագանքել են
Մանկավարժական գիտությունը Դաստիարակաբանությամբ փոխարինելու անհրաժեշտության մասին (ռուսերեն լեզվով)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2014
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: Նոր դասընթաց Կարդալ
Քննարկել
2014
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (Դպրոցի մանկավարժա•իտության փոխարինող •իտություն)
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
Լ.Թ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» ԳՐՔԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԷ, ԿՈՄԵՆՍԿԻՆ ԷԼ ՆՐԱ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ ՉԷ Կարդալ
Քննարկել
2015
ՄԵՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԴՊՐՈՑԻՆ ՊԱՐՏԱԴՐՎԱ Ծ «ԱՅՐԵՔՍ»-Ի ՀՈՎԱՆԱՎՈՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ, ԴՊՐՈՑԱՎՆԱՍ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
Սոցիալական դաստիարակագիտություն (Սոցիալական մանկավարժությանը փոխարինող գիտություն)
Հայերեն, Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015

Ձեզ հետաքրքրող ստեղծագործությունն ավելի արագ գտնելու համար փնտրման պատուհանում կարող եք գրել այդ ստեղծագործության անվանումը (անվան մի մասը), կամ հեղինակի անունը:

էջում զետեղված ստեղծագործությունների վերաբերյալ Ձեր կարծիքը, գրախոսությունները, առաջարկությունները հայտնելու համար Դուք կարող եք գրել մեզ` books@nt.am հասցեով:

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania