0 Հայկական էլեկտրոնային գրադարան - Նոյյան տապան - On line books
Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
 ԳԵՂԱՄԱ ԵՐԿԻՐ (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն)
Քննարկել Կարդալ
Հեղինակ`
Արմեն Ղարագյոզյան

Գեղամա երկրի հին եւ միջնադարյան պատմության առանձին հիմնախնդիրներ լուսաբանված են մի շարք աշխատություններում: Սակայն երկրամասի վերաբերյալ եղած սուղ եւ կցկտուր տեղեկությունների ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռել վերականգնել նրա տարբեր ժամանակահատվածների միայն առանձին դրվագներ: Այդ առումով որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում աշխարհագրական անվանումները, որոնք արժանահավատ ու անգնահատելի սկզբնաղբյուրներ են եւ ունեն ճանաչողական մեծ արժեք: Անտարակույս է, որ նրանց համակողմանի քննության հիման վրա կարելի է հանգել ուշագրավ եզրակացությունների: Սակայն այդ անվանումների մեծ մասը ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների, եւ այդ պատճառով պատմական շատ իրողություններ մնում են առեղծվածային: Այսուհանդերձ հին շերտը դեռեւս կորած չէ: Տեղանունների պատմահամեմատական վերլուծությունն զգալի չափով կարող է ընդլայնել մեր պատկերացումները տարածաշրջանի մասին՝ նպաստելով նրա հասարակական, տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային առանձնահատկությունների վերականգնմանը: Նշված հիմնահարցերի լուծմանն է նվիրված սույն աշխատությունը:

Հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում պրոֆ. Ռ.Հ.Դալլաքյանին աշխատանքին ձեռագիր վիճակում ծանոթանալու եւ օգտակար դիտողություններ կատարելու համար:

Ստեղծման վայրը եւ թվականը Երեւան, Հայաստան, 2004
Խմբագիր` Արմեն Ղարագյոզյան
Այլ տվյալներ
Գիրքը, որի մեջ լույս է տեսել այս ստեղծագործությունը, մեր կայքում առկա չէ
Պատմական համառոտ ակնարկ 3
Գեղամա երկիրն աշխարհագրական անվանումներում 13
Աստծո պաշտամունքի հարցի շուրջ 24

Մուտքագրված է` 14 , 2006 թ.
admin

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania