0 Հայկական էլեկտրոնային գրադարան - Նոյյան տապան - On line books
Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
 Դեպի Ֆրանսիա
Քննարկել Կարդալ
Հեղինակ`
Միսաք Մանուշյան

Համայնատարած •իշերի փեշերն ինկեր են լըռին
Ար—են արբած Միջերկրականի հոլանի մեջքին.

Զերդ բոլորաձ— •ըմբեթ տաճարի, երկինքն աստղածիր,

Իջեր է ահա ծովուն վըրա հորիզոնն անծիր:

Զեփյուռ մը թեթ— կը ժողվե ջուրին բույրերն աղեհամ

Ու կը սըրսկե մազերուս, դեմքիս վրա հարաժամ…

Երկաթ կողերը խըրած ջըրերու •աղջ ծալքերուն մեջ,

Նավը լուսավառ կը ճեղքե մութին խավերն անընդմեջ:


Եվ ինչպես նավու միշտ դեպի առաջ սըլացքեն բըխած,

Ծովու •իշերին խորի՜ն, համասփյուռ խորհուրդեն •երված,

Ջըրերը փրփրուն խելա•ար վազքով դեպի ետ կը հոսին`

Միտքս այնպես ետ — հո•իս առաջ կերթա տենդա•ին:


Ետիս եմ թողած բընությամբ սընած մանկությունս ար—,

Եվ թշվառությամբ, զրկանքով հյուսված որբությունն իմ ս—.

Դեռ մատանի մ’եմ թղթի — •րքի երազեն •ինով,

Կ’երթամ հասուննալ •իտակցության ու կյանքի վաստակով:


Բաղձանքս անհուն է — նըման ծովուն այս անծայրածիր,

Անմեկնելի է` ինչպես խավարին խորհուրդն անհարիր…

Կ’ըղձամ ըմբոշխնել լույսն իմաստության, արվեստի •ինին,

Եվ խլել կյանքի մեծ պայքարին մեջ դափնիներ ան•ին…

Ստեղծման վայրը եւ թվականը , Ֆրանսիա, 0
Խմբագիր`
Այլ տվյալներ
Գիրքը, որի մեջ լույս է տեսել այս ստեղծագործությունը, մեր կայքում առկա չէ

Մուտքագրված է` 28 , 2009 թ.

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania