Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 1895-1898 թթ.
Համառոտագրություն`

19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի հայ ազատագական պայքարի շատ կողմեր այսօր էլ գիտական հետաքրքրություն են ներկայացնում: Մասնավորապես, ազատագական պայքարի մարտավարության հարցերը նորովի մեկնաբանության կարիք են զ•ում: Գրքում, սկզբնաղբյուրային հարուստ նյութի, պարբերական մամուլի եւ հիմնախնդրի վերաբերյալ հրապարակի վրա առկա ուսումնասիրությունների բազայի վրա լուսաբանվում են 19-րդ դարի վերջի հայոց ազատամարտի մի շարք հարցեր, փորձ է արվում նորովի գահատել հայ ազատագրական պայքարի առանձին դրվա•ներ:
Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, պատմության ֆակուլտետների ուսանողության, պատմության ուսուցիչների եւ ընթերցող հասարակայնության համար:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 2002, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Էդուարդ Դանիելյան
ISBN: 99930-51-43-8
Բովանդակություն (ցանկ)
Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 1895-1898 թթ. Հովիկ Գրիգորյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
Բովանդակություն

Ներածություն

1. «Զուգակցված հարվածների» մարտավարությունը

2. Նոր մարտավարության որոնման ուղիներում

3. ՀՅԴ 2-րդ Ընդհանուր ժողովը. ազատագրական
պայքարի նոր մարտավարության մշակումը

Վերջաբան

Resume

ՀՈՎԻԿ ԲԱԲԿԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ
ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1895-1898 թթ.

«Նոյյան տապան» հրատարակչություն

Հրատ. խմբագիր` Լ. Խալափյան
Տեխ. խմբագիր` Գ.Գրիգորյան
Մոնտաժը` Ա. Ազարյանի
Տպագրիչներ` Ս. Չիչյան
Ա. Ազարյան

Գրքի չափսը` 60x84 1/16:
Թուղթ` օֆսեթ 1 կարգ:
Տառատեսակը` “Times Armenian”:
Տպագրական մամուլ` 6:
Տպաքանակ` 500:

«Նոյյան տապան» տպագրատուն
Երեւան 9, Իսահակյան 28
ֆաքս/հեռ.: (3741) 52 42 79, (3741) 56 19 05
«Noyan Tapan» Publishing House
Address: Street Issahakian 28
Tel: (3741) 56 19 05
Fax: (3741) 52 42 79
E-mail: contact@noyan-tapan.am
URL: http://noyan-tapan.am

Մուտքագրված է` 7 July, 2002 թ.
admin

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania