Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը ՀԱՅՈՑ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ԶԻՆՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ (1890-1908ԹԹ.)
Համառոտագրություն`

19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի հայոց ազատամարտը մի շարք առումներով դեռեւս հիմնովին ուսումնասիրված չէ: Դրա հետ առնչվող որոշ խնդիրներ այսօր էլ հետաքրքրություն են ներկայացնում: Մասնավորապես, ուսումնասիրողների տեսադաշտից, որպես կանոն, դուրս է մնացել հայ ազատագրական պայքարի մարտավարության հետ սերտորեն առնչվող եւ կարեւորություն ունեցող այնպիսի մի հարց, ինչպիսին ազատամարտի զինումն ու ֆինանսավորումն է: Գրքում, արխիվներից, պարբերական մամուլից եւ այլ սկզբնաղբյուրներից քաղած հարուստ նյութի, հուշագրությունների ու հրապարակում առկա ուսումնասիրությունների հիմքի վրա փորձ է արվում համակարգված լուսաբանել այդ խնդիրը, տալ, առայսօր առկախ, մի շարք հարցադրումների պատասխանը: Որպես այդ ասպարեզում կատարված առաջին քայլերից մեկը, այն, բնականաբար, սպառիչ խոսք ասելու հավակնություն չունի:
Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, ուսանողների եւ հիմնախնդրով հետաքրքրվող ընթերցողների համար:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 2004, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Էդուարդ Դանիելյան
ISBN: 99941-44-03-1
Բովանդակություն (ցանկ)
ՀԱՅՈՑ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ԶԻՆՄԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ (1890-1908ԹԹ.) Հովիկ Գրիգորյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԱԲԱՆ..............................................................................
Գլուխ 1. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՌԱԶՄԱ-ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
1.Արտաքին ֆինանսավորման հարցը..........................................
2.Ներքին աղբյուրները.............................................................
Գլուխ 2. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՒ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գլուխ 3. ԲՌՆԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
1. «Փոթորիկ» գործողության առաջին շրջանը......................................
2. Զմյուռնիայի տեղը դրամական միջոցների հայթայթման գործում..............
3.Բռնի հանգանակության առաջին շրջանի հանրագումարները. արդյունքներ եւ հետեւություններ...........................................................................
4. «Փոթորիկ»-ի գործողության երկրորդ շրջանը..........................................
5. Հրաժարում բռնի հանգանակությունից...................................................
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.............................................................................

Մուտքագրված է` 7 July, 2004 թ.
admin

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania