Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը ՀԱՅ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳԵՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Պրակ հինգերորդ
Համառոտագրություն`

Սույն ժողովածուն, ինչպես եւ նախորդ չորս պրակները, նվիրված է հայ փիլիսոձայության պատմության հրատապ խնդիրների լուսաբանմանն ու վերլուծությանը։
Աշխատությունը հասցեագրված է հայ փիլիսոփայության պատմության եւ պատմության փիլիսոփայության հարցերով հետաքրքրվող մասնագետներին։

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 2003, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Կառլեն Միրումյան
ISBN: 99930-51-88-8
Բովանդակություն (ցանկ)
Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ Կառլեն Միրումյան Կարդալ Քննարկել
ԱԶԳԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ՀԱՅ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Սուրեն Սարգսյան Կարդալ Քննարկել
ԱՆՏԻԿ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՀԱՐՑԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒԹՅԱՆ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Սեյրան Զաքարյան Կարդալ Քննարկել
ԳՐԵՐԻ ԳՅՈՒՏԸ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ Կառլեն Միրումյան Կարդալ Քննարկել
ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ Հովհաննես Սարգսյան Կարդալ Քննարկել
ԴԵԻԶՄԸ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ Սոս Մարգարյան Կարդալ Քննարկել
ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ (կրոն, գիտություն, բարոյականություն) Արամ Սարգսյան Կարդալ Քննարկել
ՀԱՎԱՏԻ ԵՎ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑՈՒ ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔՈՒՄ Անուշ Մինասյան Կարդալ Քննարկել
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ Ղ. ԱԼԻՇԱՆԻ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ Անահիտ Ղազարյան Կարդալ Քննարկել
ՍԵՆ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆԻ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ Ռիմա Միրումյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
Նոյյան Տապան տպագրատուն
Թուղթ՝ օֆսեթ N1, 60x84 1/16 ծավալը՝ 11.5 տպ. մամուլ
ստորագրված է տպագրության 16/12/04, տպաքանակ՝ 100:
ՀՀ, Երեւան 9, Իսահակյան 28, հեռ. (3741) 565965,
E-mail: contact@noyan-tapan.am
URL: http://www.nt.am

Մուտքագրված է` 7 July, 2003 թ.
admin

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania