Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը Ջուրը կյանքի ուղեկից
Համառոտագրություն`

Երկրի ջրոլորտին նվիրված այս գրքում, խոսվում է բնության մեջ ջրային ռեսուրսների կար—որության, անհրաժեշտության, յուրօրինակության, ինչպես նաեւ այն մասին, թե ինչպես է ծնունդ առել կյանքը ջրում, ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի ջուրը, ինչպիսի բնական երեւույթներ են առաջանում ջրի առկայությամբ, ինչպես են ի հայտ գալիս անձրեւներն ու ձյունը, մառախուղն ու ցողը, ջրհեղեղներն ու ձյունամրրիկները, լճերն ու ճահիճները, ջրվեժներն ու գեյզերները, ինչպիսի տարբերություններ ունեն քաղցրահամ, աղի, արտեզյան ու հանքային ջրերը եւ այլն: րքում ներկայացված են նաեւ ջրոլորտի էկոլոգիական հիմնախնդիրները:
Այսպիսով, «Ջուրը կյանքի ուղեկից» խորագրով այս գիրքը նախատեսված է պատանի հետաքրքրասերների համար եւ նպատակ ունի նրանց ծանոթացնել Երկրագնդի ջրային թաղանթի վերաբերյալ տարրական գիտելիքների հետ:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը , 2006, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Ս. Աբրահամյան
ISBN: 99941-962-4-3
Բովանդակություն (ցանկ)
Ջուրը կյանքի ուղեկից Նունե Գեւորգյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
ՀՏԴ 556
ՄԴ 26.22
479
Հրատարակվում է Ընդերքի պահպանության ընկերության նախագահության որոշմամբ


Գեւորգյան Ն. Հ.
479 Ջուրը կյանքի ուղեկից. Եր.: ԳԵՕԻԴ, 2006. - 124 էջ:

Տպաշարք. Մանկապատանեկան հանրագիտակ


Թողարկում 2
ՄԴ 26.22

1805040700 2006թ.
0179(01)2006

ISBN 99941-962-4-3
❁ Գեւորգյան Ն. Հ., 2006թ.

Մուտքագրված է` 19 April, 2006 թ.
Նունե

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania