Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը «ԱԲՈՒ-ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ» ՊՈԵՄԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Համառոտագրություն`

Աշխատության մեջ համակողմանի քննությամբ բնութագրվում են «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի կառուցվածքի, նյութը, թեման, գաղափարը, բովանդակությունը, խոսքի կառուցվածքը, տրամաբանական կողմի եւ բովանդակության փոխկապակցվածությունը, խոսքի բովանդակային կողմի եւ ձեւի միասնությունը, բառական — քերականական կապակցումների միջոցներն ու ձ—երը, պոեմի լեզվական պատկերավորման եւ արտահայտչական միջոցները, բառապաշարի առանձնահատկությունները:
Ուսումնասիրությունը հասցեագրվում է մասնագետներին, բուհերի բանասիրական (եւ ոչ միայն բանասիրական) բաժինների ուսանողներին, դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտներին, լրագրողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են հայոց լեզվի տեսական ու գործնական հարցերով:

Աշխատությունը քննարկվել եւ տպագրության է երաշխավորել Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 2004, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Ս. Աբրահամյան
ISBN: 99941-44-02-2
Բովանդակություն (ցանկ)
«ԱԲՈՒ-ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ» ՊՈԵՄԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Ռ. Դալլաքյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի լեզվաբանական վերլուծություն -------- 3

Պոեմի նյութը, թեման, գաղափարը, բովանդակությունը ------------------ 3

Պոեմի խոսքի կառուցվածքը, տրամաբանական
կողմի եւ բովանդակության փոխակապակցվածությունը:
Խոսքի բովանդակային կողմի եւ ձեւի միասնությունը -------------------- 6

Պոեմի լեզվական պատկերավորման միջոցները ------------------------- 12

Պոեմի լեզվական արտահայտչական միջոցները ------------------------ 20

Իսահակյանի պոեմի բառապաշարը ---------------------------------------- 34

Բովանդակություն --------------------------------------------------------------- 39

«Նոյյան Տապան» տպագրատուն
Թուղթ` օֆսեթ N1 60x84 1/16, ծավալը` 2.5 տպ. մամուլ
ստորագրված է տպագրության 25.08.2004թ.
Երեվան 9, Իսահակյան 28 հեռ./ֆաքս (374 1) 52 42 79, 56 59 65
E-mail: contact@noyan.am, URL: http://www.nt.am

Մուտքագրված է` 7 July, 2004 թ.
admin

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania