Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը ԵՐԿՓԵՂԿ ԴՈՒՌ
Համառոտագրություն`

Ինքնախոստովանանքի հասնող անկեղծությամբ, մեղմ հումորով թաթախուն վիպակում ժամանակակից մարդն է` ներաշխարհի ելեւէջներով, հայրենիք-հասարակություն-անհատ բարդ փոխհարաբերությամբ:
«Երկփեղկ դուռը» հեղինակի երրորդ գիրքն է:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 1997, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր`
ISBN:
Բովանդակություն (ցանկ)
Երկփեղկ դուռ Արամ Հովհաննիսյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
ԴՏՀ 891.981-31 Հովհաննիսյան
ԳՄԴ 84Հ7-4

Հովհաննիսյան Ա.Թ.

Հ 862 ԵՐԿՓԵՂԿ ԴՈՒՌ, ՎԻՊԱԿ, «ՆՈՅՅԱՆ ՏԱՊԱՆ» հրատ. Երեւան, 1997

4702080201
Հ 97 ԴՏՀ 891.981-31 Հովհաննիսյան

804(01)97 ԳՄԴ 84Հ7-4

Մուտքագրված է` 7 July, 1997 թ.
admin

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania