Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Հեղինակներ
Գրքեր
Գիտական
Իրավունք
Պատմություն
Հայոց պատմություն
Հուշագրություններ
Փիլիսոփայություն
Բնագիտության փիլիսոփայություն
Աշխարհագրություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Գեղարվեստական
Նովել
Պատմավեպ
Պոեզիա
Ֆանտաստիկա
Հայկական Ֆանտաստիկա
Սիրավեպ
Վերհուշ
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Մանկական
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Տվյալներ գրքի մասին
Գրքի անվանումը ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈԻՆ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ (Հոդվածների ժողովածու)
Համառոտագրություն`

Հրատարակման է ներկայացրել ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության եւ բարոյագիտության ամբիոնը

Մասնագիտական խմբագիր՝ փ. գ. դ, պրոֆ. Է. Ա. Հարությունյան
Գրախոսներ՝ փ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ա. Հովսեփյան
փ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Մ. Խաչատրյան

Գիրքը հրատարակվում է հոլանդական Սեյբոլտ Արմենիա միջազգային անկախ տեսչական կազմակերպության հովանավորությամբ

Անցումային հասարակություն (Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ)
Հոդվածների ժողովածու. Եր., Երեւանի համալս. հրատ., 2002, 120 էջ

Աշխատանքը նվիրված է անցումային հասարակությունների սոցիոմշակութային փոխակերպումների եւ սոցիոմշակութային անվտանգության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությանը:
Ժողովածուն հասցեագրված է սոցիալական փիլիսոփայության, քաղաքագիտության եւ ազգային գաղափարախոսության հարցերով հետաքրքրվող մասնագետներին:

Հրատարակման վայրը եւ տարեթիվը Նոյյան Տապան , 2002, Երեւան, Հայաստան
Խմբագիր` Էդվարդ Հարությունյան
ISBN: 99930-51-50-0
Բովանդակություն (ցանկ)
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԲՆՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ Գ. Սողոմոնյան Կարդալ Քննարկել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄԻՆ Հ. Պողոսյան Կարդալ Քննարկել
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ Հ. Պողոսյան Կարդալ Քննարկել
ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԴԻՆԱՄԻԶՄԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Ա. Ղարագուլյան Կարդալ Քննարկել
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ Էդվարդ Հարությունյան Կարդալ Քննարկել
ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ Ա. Ղարագուլյան Կարդալ Քննարկել
ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՄՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ ԱՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ Գ. Սողոմոնյան Կարդալ Քննարկել
ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ Ա. Հովսեփյան Կարդալ Քննարկել

Այլ տվյալներ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա.Ա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Ժամանակը եւ փիլիսոփայությունը (ներածության փոխարեն)......................... 5

է.Ա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական
վերլուծություն .................................................................................................... 8

Գ.Ա.ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Սոցիոմշակութային իմպերատիվների բնույթը արդի
քաղաքական շուկայում .................................................................................... 23

է.Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Քաղաքակրթության սոցիալական ու մարդկային որակների
համատեղման հիմնահարցը ............................................................................. 39

Գ.Ա. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Սոցիալական զուգահեռականությունը որպես անցումային
հասարակությանը բնորոշ գործառնական վիճակ .......................................... 50

Ա.Լ.ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆ
Սոցիոմշակութային անորոշությունը տրանսֆորմացիոն
գործընթացների համատեքստում ................................................................... 64

Ա.Լ.ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆ
Կեցության տրանսֆորմացիոն դինամիզմը անցումային
հասարակություններում ................................................................................... 75

Հ. Պ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ինֆորմացիոն հասարակության ընդհանուր բնութագիրը ............................... 86

Հ. Պ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հայաստանը ինֆորմացիոն հասարակության շեմին .......................................... 96

Մուտքագրված է` 23 November, 2002 թ.
SpiR

Գտնել
Գրքեր
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
Mezzo
anitour
UMBA
UITE
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania